Zakelijke Autoverzekering Vergelijken

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de verzekering voor je autoheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij de meesteautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een schadeverzekering inzittenden vergoedt dewerkelijk geleden schade van de meerijdersdie in jouw auto zatengedurende hetongeluk. Ook hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een schadeverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de verzekeringvoor je auto. Die dekking biedt tegen immateriëleen materiële schade na een aanrijding. Meestal is dit een bescherming ten hoogste 1.000.000,- euro. Met een inzittendenverzekering zorg je dat je goede dekking hebt alser een ongevalis gebeurd.

Pechhulp

in de regel is er de optie om je aanvullend te beschermen tegen pechhulp in Nederland of onder meer in heel Europa. Als je hiervoor een aanvullende verzekering voor je auto afsluit, heb je te allen tijde assistentie als je onderweg ellende hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering betaalt kosten alseffect van autopech. Met deze autoverzekering krijg je linearecta hulp als je auto door pech en/of eenmotorisch defect niet meer kan rijden. Je hebt dekeus voor eenons land en/of Europa dekking.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook wanneer u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer men een splinternieuweauto koopt. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een optieom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: zakelijke autoverzekering vergelijken

Scroll naar boven