Wat Kost Een Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die het goedkopere bij jouw situatie past.{met de allerbeste kwaliteit-prijsverhouding.

Wat Kost Een Autoverzekering

Vergelijken op kwaliteit en kosten: wij baseren jouw resultatenlijst op basis van prijs. Debeste autoverzekering voor jouw situatie komt bovenaan testaan. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijeasy de slimstekeuzemogelijkheid voor jouw autoverzekering maken.

Suggesties om minder te betalen aan de autoverzekering: is je auto ouder dan vijf of 10 jaar? Dan kan het slim zijn om je dekking bij te stellen. Ben je lid van ANWB, Route Mobiel of een andere pechhulpdienst? op welk moment je een rechtsbijstandverzekering met bescherming voor verkeersongevallen hebt, hoef je geen aanvullende rechtsbijstandverzekering te nemen. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en checken wat je al hebt. te hoog verzekeren is niet verstandig?

Een autoverzekering vergelijken op premie? De verzekeringsmaatschappijbepaalt de maandprijs van je eigenverzekering voor je auto,en houdt rekening met de volgende eigenschappen:

 • De postcodevan de hoofdbestuurder
 • Hetaantal schadevrije jaren
 • Het aantalgereden kilometers per jaar
 • Leeftijd(bij enkele autoverzekeringenbetalen jongeren en ouderen een toeslag)
 • Deoorspronkelijke cataloguswaarde of dagwaarde
 • Aanwezigheid vananti-diefstalmaatregelen
 • Accessoiresin de auto

Met deze elementen kun je een voordelige autoverzekering vergelijken op onze site, waardoor je te allen tijde de goedkoopste autoverzekering voor je geval afsluit. Dat geld zeker in het geval van wat kost een autoverzekering.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor enkele dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering Plus en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetaan te raden om een WA + volledig casco verzekering voor jeauto af te sluiten. Voor auto’s die ouder dan 1012 maanden zijn, is alleen eenWA-verzekering meestal voldoende.

 • WA-verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je gedekt voorproblemen die jij aandoet aan een ander. Bijgebreken aan tastbare goederen is de beschermingten hoogste ruim 2 miljoen euro, voor letselgebreken aan personen is dit tenhoogste zeven en een half miljoen euro.

 • WA-verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een WAPlus verzekeringvoor je auto ben je niet alleen beschermd bijgebreken die jij met je auto toebrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schadeaan je eigen auto, onder andere doorstorm. Tevens diefstal enruitschade wordt over het algemeenbetaald doorverzekeraars. Let hierbij wel op dat je naar een schadespecialist gaatdie afspraken heeft gemaakt met jeverzekeringsmaatschappij.

 • Allrisk

Met een WA volledigcasco verzekering autoverzekering ben je verzekerd tegen alle schade aanje auto. Of je zelf een botsinghebt of dat iemand jouw aanrijdt, je krijgt deschade vergoed. Eenprettige gedachte.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een aanrijding, maar ondermeer ook een probleem met jeautobedrijf. Aan de ene kant kun je danjuridische hulp krijgen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Autoverzekeringen vergelijken: welke beschermingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

 • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de voordeligste autoverzekering. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
 • WA + beperkt casco (ook wel WA plusgenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nutevens de ellende aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. gebreken aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenschade) wordt niet vergoed.
 • WA + volledig casco (ook wel All Riskgenoemd).Alles wat onder beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt tevens alle gebreken aan jeeigen auto vergoed.

De keus voor debescherming hangt af van het bouw12 maanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest voordelige autoverzekering en dekking: klasse is tevensbelangrijk. Ga je bij ons je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keus kuntmaken. Hier is meer te zien: wat kost een autoverzekering

Scroll naar boven