Wa Autoverzekering Goedkoopste

Door te vergelijken op onze website vind je de beste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de autoverzekeringopzeggen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering meestal binnen 30 dagen stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je oudeverzekering van jeauto op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeraar eenpremieverhoginginvoert of de standaardvoorwaarden vernieuwde,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn beëindigen.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ook kunt u extradekkingen nemen, zoals hulp bijautopech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de kostenextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt subiet aan gaan wijzigen ofbeëindigen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  subiet wijzigen, aanvullen ofopzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Autoverzekeringen vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je op deze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de voordeligste autoverzekering. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigengebreken niet.
  • WA Plus (ook wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nutevens de schade aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenongeluk) wordt niet betaald.
  • WA + volledig casco (ook wel All Riskgenoemd).Alles wat onder beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle schade aan jeeigen auto vergoed.

De keuzemogelijkheid voor debescherming hangt af van het bouwjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest voordelige autoverzekering en dekking: kwaliteit is ookbelangrijk. Ga je bij ons je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste mogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: wa autoverzekering goedkoopste

Scroll naar boven