Voordeligste Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeringsmaatschappijanders vastgelegd. In de regel is heteen dag, een maand, maar een jaar komtook wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die aangesloten zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen berekent men eenordinairecontracttermijn van ten hoogste eenjaar. Na dat jaar mag je dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

Pechhulp

in de regel is er de mogelijkheid om je extra te verzekeren tegen pechhulp in eigen land of onder andere in het buitenland. Als je hiervoor een extra autoverzekering aangaat, ontvang je altijd assistentie als je onderweg problemen hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt kosten alsgevolg van autopech. Met deze verzekering voor je auto krijg je ogenblikkelijk hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch mankement niet meer kan rijden. Je hebt deoptie voor eendit land en/of Europa dekking.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een andereauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw wensenen behoeften past en natuurlijk zo goedkoper mogelijk. Ondermeer de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de maandpremie voor de premie die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het verstandiger iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Maandpremie autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de prijs berekenen kan alleen indien het type auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke factor is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Ook wordt er bij het berekenenvan de autoverzekering rekeninggehouden met geslacht en leeftijd.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je uitsluitend een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is degoedkoopste autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet vergoedworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

Is een goedkope autoverzekering aan te raden?

De meestgoedkope autoverzekering vind jedoor te kiezen voor een ‘Alleen WA dekking’ te kiezen. Zoalshierboven beschreven staat zijn veel schades niet gedekt. Om die reden hoefteen goedkope autoverzekering nietdirect de beste keuze te zijn. Door bij ons een autoverzekering te vergelijken vind je welsimpel de meest goedkope autoverzekeringdie past bij de gewenste dekking. Of je nu ‘Alleen WA verzekerd’‘WA+ Beperkt casco’ of ‘WA + Volledig casco’ kiest, viaons vind je altijd de meestgoedkope autoverzekering aangepastop jouw persoonlijke situatie. Hier is meer te zien: voordeligste autoverzekering

Scroll naar boven