Voordelige Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die het slimste bij jouw geval past.{met de mooiste prijs-kwaliteitverhouding.

Voordelige Autoverzekering

Hints om minder te betalen aan de autoverzekering: is je auto ouder dan vijf of 10 jaar? Dan kan het verstandig zijn om je bescherming aan te passen. Ben je lid van Route Mobiel, ANWB of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen pechhulp bij je verzekering van je auto. Wanneer je een rechtsbijstandverzekering met dekking voor verkeersongevallen hebt, hoef je geen aanvullende rechtsbijstandverzekering te nemen. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en nakijken wat je al hebt. dubbel verzekeren is niet verstandig. Dat geld zeker in het geval van voordelige autoverzekering.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenverzekering voor je autoafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering Plus en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een allrisk verzekering voor jeauto te kiezen. Voor auto’s die ouder dan 10kalenderjaar zijn, is alleen eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorschade die jij toebrengt aan een ander. Bijgebreken aan tastbare goederen is de dekkingmaximaal 2,5 miljoen euro, voor letselgebreken aan personen is dit tenhoogste zeven en een half miljoen euro.

  • WA-verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een WAPlus autoverzekering ben je niet alleen beschermd bijgebreken die jij met je auto toebrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schadeaan je eigen auto, onder meer doorhagel. Ook diefstal enruitgebreken wordt in de regelgedekt doorverzekeringsmaatschappijen. Let hierbij wel op dat je naar een schadehersteller gaatdie afspraken heeft gemaakt met jeverzekeringsmaatschappij.

  • WAvolledig casco verzekering

Met een WA volledigcasco verzekering autoverzekering ben je verzekerd voor alle schade aanje auto. Of je zelf een botsinghebt of dat iemand jouw aanrijdt, je krijgt degebreken vergoed. Eengeruststellende gedachte.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende verzekering voor je auto voor jesituatie te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je autoverzekering vergelijken is heel simpel: na het invullen van slechts vier vragen zie jeterstond wat voor jou de driebesteovereenkomsten zijn. Deslimste autoverzekering kun je via deze website aanklikken en je wordtdoorverwezen naar de website vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleoverige autoverzekeringen vergelijken. Of er enkele naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeaanbieding online bekijken ofonverwijld een verzekering voor je auto afsluiten op de sitevan de autoverzekeraar. Zo snel is deverzekering voor je autote vergelijken op hier.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een aanrijdinggehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelefamilieleden.
  • Schadeverzekering voorpassagiers. vergoedt deschade die de bestuurder en/ofinzittendenlijden door het botsing.Dat kan geestelijkegebreken zijn, maar ook schade aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor justitieel advies endeskundige rechtshulp om onder meerschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralgemenekennis over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: voordelige autoverzekering

Scroll naar boven