Kosten Autoverzekering

Door te vergelijken op onze website vind je de betere verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de verzekering van je autobeëindigen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering in de meeste gevallen binnen een maand annuleren. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je oudeverzekering van jeauto op! Wil je de verzekering van je auto annuleren omdat jeverzekeraar eenverhoging van de premieinvoert of de voorwaarden aapast,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn opzeggen.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert debeste verzekering voor je auto voor jouwgeval te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je autoverzekering vergelijken is heel simpel: na het invullen van slechts vier vragen zie jeaanstonds wat voor jou de drieslimsteovereenkomsten zijn. Debetere verzekering voor je auto kun je via onzewebsite aanklikken en je wordtdoorgelinkt naar de aanbieding vande verzekeringsmaatschappij.

Wil je verder neuzen? Dan kun je ook alleandere autoverzekeringen bekijken. Of er enkele naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeofferte op de website bekijken oflinearecta een verzekering voor je auto vinden op de sitevan de autoverzekeraar. Zo simpel is je autoverzekeringte vergelijken op hier.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest lastig zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en deaanbieder waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de tussen drie en acht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een nieuweauto heeft gekocht. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan belangrijk vindt. Zo is het een mogelijkheidom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: kosten autoverzekering

Scroll naar boven