Kosten Autoverzekering Per Maand

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die het slimste bij je situatie past.{met de mooiste kwaliteit-prijsverhouding.

Kosten Autoverzekering Per Maand

Hints om minder te betalen aan je autoverzekering: is je auto ouder dan vijf of 10 jaar? Dan kan het slim zijn om je dekking aan te passen. Ben je lid van Route Mobiel, ANWB of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen pechhulp bij je autoverzekering. Wanneer je een rechtsbijstandverzekering met bescherming voor verkeersongevallen hebt, hoef je geen aanvullende rechtsbijstandverzekering te nemen. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en controleren wat je al hebt. te hoog verzekeren is zonde van het geld. Dat geld zeker in het geval van kosten autoverzekering per maand.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering Plus en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetinteressant om een WA + volledig casco autoverzekering te kiezen. Voor auto’s die ouder dan 1012 maanden zijn, is alleen eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorproblemen die jij aandoet aan een ander. Bijgebreken aan tastbare zaken is de beschermingmaximaal 2,vijf miljoen euro, voor letselschade aan mensen is dit maximaal 7,vijf miljoen euro.

  • WA Plus}

Met een WAPlus autoverzekering ben je niet alleen beschermd bijgebreken die jij met je auto aanbrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schadebij je eigen auto, bijvoorbeeld doorhagel. Tevens diefstal enruitschade wordt over het algemeenbetaald doorverzekeraars. Let als het evenkan op dat je naar een schadespecialist gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jouwverzekeringsmaatschappij.

  • Allrisk

Met een Allrisk autoverzekering ben je verzekerd tegen alle schade aanje auto. Of je zelf een aanrijding veroorzaakt of dat iemand een deuk in je auto rijdt, je krijgt deschade uitbetaald. Eenprettige gedachte.

Pechhulp

in de regel is er de optie om je aanvullend te verzekeren tegen pechhulp in eigen land of bijvoorbeeld in heel Europa. Als je hiervoor een extra autoverzekering aangaat, heb je te allen tijde hulp als je onderweg problemen hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt onkosten alsgevolg van pech met de auto. Met deze autoverzekering krijg je linearecta hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch mankement niet meer kan rijden. Je hebt dekeuzemogelijkheid voor eendit land en/of Europa dekking.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene optioneleeigenschappen bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeonontbeerlijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een ongevalgehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelecarpoolers.
  • Schadeverzekering voormedepassagiers. betaalt degebreken die de automobilist en/ofpassagierslijden door het ongeluk.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar tevens schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies enspecialistische rechtshulp om onder meergebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergewoneinformatie over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: kosten autoverzekering per maand

Scroll naar boven