Hoeveel Kost Autoverzekering

Door te vergelijken op deze website vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeringsmaatschappijanders vastgelegd. Meestal is heteen dag, een maand, maar 12 maanden komttevens wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die aangemeld zijn bij het Verbond vanverzekeraars hanteert men eengebruikelijkecontracttermijn van maximaal eenjaar. Na dat jaar mag je dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische hulpnodig hebben. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een aanrijding, maar bijvoorbeeld ook een geschil met jeautobedrijf. Aan de ene kant kun je danjuridische hulp ontvangen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke beschermingen moet je kiezen?

Als je hier autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de voordeligste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigengebreken niet.
  • WA Plus (ook wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nutevens de ellende aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. gebreken aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door bijvoorbeeld eenongeval) wordt niet voor jebetaald.
  • All Risk.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto vergoed.

De mogelijkheid voor debescherming hangt af van het bouwjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest goedkope autoverzekering en dekking: klasse is ookbelangrijk. Ga je op deze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste mogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: hoeveel kost autoverzekering

Scroll naar boven