Hele Goedkope Autoverzekering

Door te vergelijken op deze website vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeraaranders geregeld. Meestal is heteen dag, 30 dagen, maar 12 maanden komttevens wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die aangesloten zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen geldt eenalgemenetermijn van maximaal eenjaar. Na dat jaar mag je per dagopzeggen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

No-claimbeschermer

Een aantalautoverzekeraars geven ook demogelijkheid om je extra te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je 1x per jaar schade laten uitbetalenzonder dat de premie van je autoverzekering omhooggaat en zonder dat je korting op de no-claimlager wordt. Het claimen van deze gebreken heeftdesalniettemin wel effect op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het daardoor eenmogelijkheid dat je kosten wel hoger wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een ongevalinvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelebijrijders.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. betaalt deschade die de berijder en/offamilieledenervaren door het aanrijding.Dat kan letselschade zijn, maar tevens gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor justitieel advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergangbaregegevens over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hele goedkope autoverzekering

Scroll naar boven