Goedkope Autoverzekering Wa

Door te vergelijken op onze website vind je de beste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Heb je ook een schadeverzekering voor inzittenden, dan is de schadeclaimlenverzekering voor inzittenden overbodig. De overeenkomst in bescherming is te groot, waarmee je onnodig veel premie afdraagt. Dat wil je vanzelfsprekend liever niet! Met de gebrekenverzekering krijg je de werkelijk geleden gebreken vergoed in plaats van een vatevoren vastgesteld uit te keren bedrag. De bescherming is normaal gesproken voor gebreken tot 1 miljoen euro. Autoverzekering vergelijken.

No-claimbeschermer

Een aantalautoverzekeringsmaatschappijen bieden tevens demogelijkheid om je extra te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je 1x per jaar schade claimenzonder dat de kosten van de verzekering van je auto omhooggaat en zonder dat je korting op de no-claimverlaagd wordt. Het verhalen van deze schade heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor eenmogelijkheid dat je premie wel meer wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest lastig zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto betaald.Dit geldt echter niet voor alle schadegevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de 3 tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer men een splinternieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan interessant vindt. Zo is het mogelijkom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenclaim, of kunt u bijvoorbeeld het glas aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering wa

Scroll naar boven