Goedkope Autoverzekering Vergelijken

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die het goedkopere bij je geval past.{met de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding.

Goedkope Autoverzekering Vergelijken

Vergelijken op kostenen kwaliteit: wij baseren jouw resultatenlijst op basis van prijs. Degoedkoopste verzekering voor je auto voor jouw situatie komt bovenaan testaan. Ook zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijsimpel de slimstemogelijkheid voor je autoverzekering maken.

Aanwijzingen om minder te betalen aan de autoverzekering: is je auto ouder dan vijf of 10 jaar? Dan kan het verstandig zijn om je bescherming bij te stellen. Ben je lid van Route Mobiel, ANWB of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen pechhulp bij je autoverzekering. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en inspecteren wat je al hebt. dubbel verzekeren is niet verstandig?

Een autoverzekering vergelijken op maandkosten? De verzekeraarbepaalt de maandprijs van je persoonlijkeautoverzekering,en houdt rekening met de volgende elementen:

 • De postcodevan de hoofdbestuurder
 • Hetaantal gebrekenvrije jaren
 • Het aantalgereden kilometers per jaar
 • Hoe oud je bent
 • Deoorspronkelijke cataloguswaarde of dagwaarde
 • Aanwezigheid vananti-diefstalmaatregelen
 • Of je extra luxezaken hebt bijgekocht

Met deze onderdelen kun je een goedkope autoverzekering vergelijken op onze site, waardoor je immer een weloverwogen autoverzekering voor jouw situatie afsluit. Dat geld zeker in het geval van goedkope autoverzekering vergelijken.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor verschillende dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering Plus en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een allrisk verzekering voor jeauto af te sluiten. Voor auto’s in de leeftijd van 10twaalf maanden en ouder, is alleen eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

 • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWA-verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorschade die jij toebrengt aan de auto van ander. Bijgebreken aan tastbare goederen is de beschermingmaximaal ruim€2.000.000, voor letselschade aan personen is dit tenhoogste 7,5 miljoen euro.

 • WA-verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een WAPlus verzekeringvoor je auto ben je niet alleen gedekt bijgebreken die jij met je auto aanbrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schademet je eigen auto, onder andere doorhet weer. Tevens diefstal enruitgebreken wordt in de regelvergoed doorverzekeraars. Let hierbij wel op dat je naar een herstelbedrijf gaatdie afspraken heeft gemaakt met jouwverzekeringsmaatschappij.

 • WAvolledig casco verzekering

Met een Allrisk verzekeringvoor je auto ben je verzekerd voor alle gebreken aanje auto. Of je zelf een aanrijding veroorzaakt of dat iemand jouw aanrijdt, je krijgt deschade uitbetaald. Eengeruststellende gedachte.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisbeschermingen kiezen;

 • WA
 • WA-Plus
 • WA-Casco

daarnaast kunt u extrabeschermingen nemen, zoals hulp bijpech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de kostenextra laag is. De verzekering is ook heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt stantepede vinden wijzigen ofopzeggen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting maandelijks verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

 • Geen jaarcontract
 •  stantepede wijzigen, aanvullen ofannuleren van uw polis
 • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
 • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeessentieel vindt.

 • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een ongelukgehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelebijrijders.
 • Schadeverzekering voorpassagiers. vergoedt degebreken die de berijder en/ofmedepassagierservaren door het ongeluk.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar ook gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
 • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies enspecialistische rechtshulp om onder andereschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meerstandaardinformatie over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering vergelijken

Scroll naar boven