Goedkope Autoverzekering Studenten

Door te vergelijken op hier vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast degewonedekking van de autoverzekeringheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering te kiezen. Je kuntbij bijna alleautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende autoverzekering biedt dekking voor vrijwel allegeleden letselschade en/of gebreken aan bagageof persoonlijke dingen van debestuurder en ;eventuelemetgezellen als gevolg van eenongeluk met je auto. De hoogte van devergoeding die je krijgt, is afhankelijk van de daadwerkelijkeschade en is doorgaans maximaal 1.000.000,- euro. Hoe hoog demaximale vergoeding exactis, kun je teruglezen in de voorwaarden van jeverzekering van jouw autoverzekeraar.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een ongeval, maar ondermeer ook een conflict met jeautogarage. Aan de ene kant kun je danrechtsbijstand aanvragen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende extraeigenschappen bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een ongevalinvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelefamilieleden.
  • Schadeverzekering voorpassagiers. betaalt deschade die de automobilist en/ofmedepassagierslijden door het botsing.Dat kan lichamelijke gebreken zijn, maar ook gebreken aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om onder meergebreken aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meerdoorsneeinformatie over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering studenten

Scroll naar boven