Goedkope Autoverzekering Nl

Door te vergelijken op hier vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Autoverzekering annuleren

Wil je de autoverzekeringannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering overhet algemeen binnen 30 dagen annuleren. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je huidigeverzekering van jeauto op! Wil je de verzekering van je auto annuleren omdat jeverzekeringsmaatschappij eenverhoging van de premiedoorvoert of de voorwaarden aapast,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn beëindigen.

No-claimbeschermer

Enkeleautoverzekeraars bieden tevens demogelijkheid om je extra te verzekeren met eenbescherming van je no-claim. Met deze beschermerkun je 1x per jaar schade laten uitbetalenzonder dat de maandlasten van je autoverzekering verhoogd wordt en zonder dat je no-claimkortinglager wordt. Het claimen van deze schade heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal jaren schadevrij. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor eenmogelijkheid dat je premie wel verhoogd wordtals gevolg van het verlagen van het aantalschadevrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeonontbeerlijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een ongelukgehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelefamilieleden.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. vergoedt deschade die de automobilist en/offamilieledenlijden door het ongeluk.Dat kan geestelijkeschade zijn, maar tevens gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies enspecialistische rechtshulp om onder meerschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meerstandaardinformatie over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering nl

Scroll naar boven