Goedkoopste Autoverzekering Van Nederland

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeraaranders geregeld. Meestal is heteen 24 uren, een maand, maar 12 maanden komtook wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die aangemeld zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen geldt eengangbarecontracttermijn van maximaal 12 maanden. Na die 12 maanden mag je dagelijksoverstappen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een ongeval, maar bijvoorbeeld ook een probleem met jeautogarage. Enerzijds kun je danjuridische hulp ontvangen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeonontbeerlijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een ongelukgehandicapt raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventueleinzittenden.
  • Schadeverzekering voormedepassagiers. betaalt degebreken die de automobilist en/ofinzittendenlijden door het schade.Dat kan lichamelijke gebreken zijn, maar tevens gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies enspecialistische rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meereenvoudigeinformatie over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering van nederland

Scroll naar boven