Goedkoopste Autoverzekering 18 Jarige

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die het beste bij jouw geval past.{met de allerbeste kwaliteit-prijsverhouding.

Goedkoopste Autoverzekering 18 Jarige

Tips om geld te besparen op je autoverzekering: is je auto ouder dan 5 of 10 jaar? Dan kan het voordelig zijn om je bescherming aan te passen. Ben je lid van ANWB, Route Mobiel of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen automobilistenhulp bij je verzekering. Wanneer je een rechtsbijstandverzekering met dekking voor verkeersongevallen hebt, hoef je geen aanvullende rechtsbijstandverzekering te nemen. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en controleren wat je al hebt. te hoog verzekeren is niet verstandig. Dat geld zeker in het geval van goedkoopste autoverzekering 18 jarige.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor enkele dekkingen:WA-verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering Plus en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetaan te raden om een allrisk autoverzekering af te sluiten. Voor auto’s die ouder dan 10twaalf maanden zijn, is enkel eenWA-verzekering meestal voldoende.

 • WA-verzekering

EenWA-verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je gedekt voorschade die jij toebrengt aan de auto van ander. Bijschade aan tastbare goederen is de dekkingmaximaal ruim 2 miljoen euro, voor letselgebreken aan mensen is dit tenhoogste 7,5 miljoen euro.

 • WA Plus}

Met een WAPlus autoverzekering ben je niet alleen beschermd bijschade die jij met je auto toebrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schadeaan je eigen auto, onder andere doordoor een omgevallen boom. Ook diefstal enruitgebreken wordt in de regelbetaald doorverzekeraars. Let als het evenkan op dat je naar een schadehersteller gaatdie afspraken heeft gemaakt met jouwverzekeraar.

 • Allrisk

Met een WA volledigcasco verzekering autoverzekering ben je verzekerd voor alle schade aanje auto. Of je zelf een paaltje raakt of dat iemand tegen jouw geparkeerdeauto aanbotst, je krijgt deschade vergoed. Eenprettige gedachte.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisdekkingen kiezen;

 • WA
 • WA-Plus
 • WA-Casco

ernaast kunt u extradekkingen nemen, zoals pechhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de premieextra laag is. De verzekering is ook heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt linearecta vinden wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting elke maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

 • Geen jaarcontract
 •  acuut wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
 • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
 • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jebenodigd vindt.

 • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een botsinginvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelebijrijders.
 • Schadeverzekering voorfamilieleden. betaalt deschade die de automobilist en/offamilieledenlijden door het botsing.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar tevens gebreken aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
 • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meersimpelegegevens over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering 18 jarige

Scroll naar boven