Beste Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die het slimste bij jouw geval past.{met de mooiste prijs-kwaliteitverhouding.

Beste Autoverzekering

Hints om geld te besparen op de autoverzekering: is je auto ouder dan 5 of 10 jaar? Dan kan het voordelig zijn om je dekking bij te stellen. Ben je lid van ANWB, Route Mobiel of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen automobilistenhulp bij je autoverzekering. Wanneer je een rechtsbijstandverzekering met bescherming voor verkeer hebt, hoef je geen aanvullende rechtsbijstandverzekering te nemen. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en nakijken wat je al hebt. extra verzekeren is niet verstandig. Dat geld zeker in het geval van beste autoverzekering.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor enkele dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering + beperktcasco en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een allrisk autoverzekering te kiezen. Voor auto’s die ouder dan 1012 maanden zijn, is alleen eenWA-verzekering meestal voldoende.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorschade die jij aandoet aan de auto van ander. Bijschade aan tastbare goederen is de beschermingten hoogste 2,vijf miljoen euro, voor letselgebreken aan mensen is dit maximaal 7,vijf miljoen euro.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een WAPlus autoverzekering ben je niet alleen beschermd bijgebreken die jij met je auto aanbrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schadeaan je eigen auto, bijvoorbeeld doorstorm. Ook diefstal enruitgebreken wordt in de regelvergoed doorverzekeraars. Let altijd op dat je naar een schadespecialist gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jouwverzekeringsmaatschappij.

  • WAvolledig casco verzekering

Met een Allrisk verzekeringvoor je auto ben je gedekt voor alle gebreken aanje auto. Of je zelf een aanrijding veroorzaakt of dat iemand een deuk in jouw auto rijdt, je krijgt deschade terugbetaald. Eengeruststellende gedachte.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende verzekering voor je auto voor jouwgeval te vinden zonder dat je er zelf veel tijdaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel makkelijk: na het invullen van slechts vier vragen zie jegauw wat voor jou de 3beterepolissen zijn. Deslimste autoverzekering kun je via deze website aanklikken en je wordtdoorgestuurd naar de aanbieding vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je ook alleoverige verzekeringen voor je auto overwegen. Of er eenpaar naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeofferte op je scherm bekijken ofmeteen een autoverzekering vinden op de sitevan de autoverzekeraar. Zo simpel is je autoverzekeringte vergelijken op deze website.

Autoverzekeringen vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je op onze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de goedkoopste autoverzekering. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
  • WA + beperkt casco. Naast de WA-dekking, wordt nutevens de schade aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. gebreken aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door onder meer eenbotsing) wordt niet voor jebetaald.
  • WA + volledig casco (tevens wel All Riskgenoemd).Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto betaald.

De keuzemogelijkheid voor dedekking hangt af van het bouw12 maanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest goedkope autoverzekering en dekking: kwaliteit is tevensbelangrijk. Ga je hier je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keuze kuntmaken. Hier is meer te zien: beste autoverzekering

Scroll naar boven