Autoverzekering Zakelijk Vergelijken

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenongeval met je auto medischekosten hebt dan worden deze kostenbetaald door je zorgverzekering.Als er uiteindelijk sprake is van chronischearbeidsongeschiktheid of overervaren vaneen passagier, dan ontvang je tevens eenvooraf vastgestelde vergoeding als je aanvullend een ongevallen inzittendenverzekering hebtafgesloten. Net als bij de gebrekeninzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of degebreken niet door eigen nalatigheid isontstaan.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert degeschikte verzekering voor je auto voor jouwsituatie te vinden zonder dat je er zelf veel ergernisaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel simpel: na het invullen van slechts vier vragen zie jespoorslags wat voor jou de 3beterepolissen zijn. Debetere autoverzekering kun je via onzewebsite aanklikken en je wordtdoorgestuurd naar de site vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleoverige verzekeringen voor je auto overwegen. Of er een aantal naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeoptie online bekijken oflinearecta een autoverzekering vinden op de websitevan de verzekeraar. Zo snel is deverzekering voor je autote vergelijken op onze website.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvariabel bedrag uit als iemand na een ongelukinvalide raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelemedepassagiers.
  • Schadeverzekering voorpassagiers. betaalt degebreken die de automobilist en/ofinzittendenervaren door het aanrijding.Dat kan geestelijkegebreken zijn, maar tevens schade aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor justitieel advies enspecialistische rechtshulp om bijvoorbeeldschade aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meerstandaardinformatie over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: autoverzekering zakelijk vergelijken

Scroll naar boven