Autoverzekering Goedkoopst

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de autoverzekeringbeëindigen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering meestal binnen 30 dagen stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je oudeverzekering van jeauto op! Wil je de autoverzekering stopzetten omdat jeverzekeringsmaatschappij eenpremieverhoginginvoert of de alledaagsevoorwaarden heeft aangepast,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn stopzetten.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische hulpnodig hebben. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een aanrijding, maar bijvoorbeeld tevens een conflict met jeautobedrijf. Aan de ene kant kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jebenodigd vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een ongevalinvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelebijrijders.
  • Schadeverzekering voormedepassagiers. vergoedt deschade die de automobilist en/ofmedepassagierslijden door het ongeval.Dat kan geestelijkeschade zijn, maar tevens schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor justitieel advies enspecialistische rechtshulp om onder anderegebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralgemenegegevens over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: autoverzekering goedkoopst

Scroll naar boven